Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia z projektowanie i modelowania przeprowadzi mgr inż. Jacek Tomasiak pracownik dydaktyczny Instytutu Nauk Technicznych, wykładowca, który również pracuje w Centrum Kształcenia Ustawicznego i na bieżąco zajmuje się kształceniem praktycznym młodzieży.
Warsztaty z obszaru nauk matematycznych i ekonomicznych zrealizują:
mgr Agnieszka Szpara
dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj
dr Joanna Szczepańska
dr inż. Marta Targowicz
dr inż. Marek Wilimowski
Są to pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Finansów, którzy prowadzili wiele zajęć dla dzieci i młodzieży w projektach realizowanych na Uczelni. Między innymi w czerwcu bieżącego roku osoby te przeprowadziły"konkurs na projekt monety" oraz warsztaty o pieniądzu dla dzieci 6 – 7 l. w ramach Pikniku Naukowego oraz warsztaty z przedsiębiorczości organizowane dla uczniów klas I - III szkół podstawowych z gminy Nysa w ramach Dziecięcej Akademii Przedsiębiorczości, współfinansowanej przez NBP.
Warsztaty oraz laboratorium z Informatyki przeprowadzi mgr inż. Adam Dudek – informatyk, pracownik dydaktyczny Instytutu Nauk Technicznych, wykładowca, który również, na co dzień pracuje w Zespole Szkół Technicznych i na bieżąco zajmuje się kształceniem praktycznym młodzieży w zakresie IT. Ponadto, przeprowadził wiele zajęć dla dzieci i młodzieży w projektach realizowanych na Uczelni.
Warsztaty z zakresu ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy zrealizuje dr n. med. Ireneusz Barziej – ratownik medyczny pracownik dydaktyczny Instytutu Nauk o Zdrowiu, wykładowca, który również na co dzień pracuje w Pogotowiu Ratunkowo Medycznym w charakterze ratownika medycznego i dodatkowo na bieżąco zajmuje się kształceniem praktycznym dzieci i młodzieży wraz z kołem naukowym COR ustawiczne prowadzi akcje z zakresu ratownictwa medycznego w przedszkolach i szkołach.
Warsztaty z zakresu dietetyki zrealizuje dr inż. Marta Misiarz – dietetyk, pracownik dydaktyczny Instytutu Nauk o Zdrowiu, wykładowca, który prowadzi wykłady, warsztaty i prelekcje z zakresu racjonalnego żywienia oraz prozdrowotnych zachowań i nawyków żywieniowych w różnych grupach wiekowych w tym wśród dzieci.
Warsztaty z zakresu kosmetologii zrealizuje dr n. farm. Beata Pasker – farmaceuta, pracownik dydaktyczny Instytutu Nauk o Zdrowiu, wykładowca, który prowadzi na bieżąco poza uczelnią zajęcia z hipoterapii dla dzieci.
Wykład z zakresu higieny wieku dojrzewania przeprowadzi lek. med. Lilianna Smaczny - lekarz dermatolog, pracownik dydaktyczny Instytutu Nauk o Zdrowiu, wykładowca. Wykład ma za zadanie uświadomić dzieciom jak ważne jest zachowanie prawidłowej higieny osobistej, a także przybliżyć podstawowe zagadnienia z mikrobiologii.
 
Warsztaty muzyczne z zakresu technik studyjnych i nagłośnienia, w tym z uwzględnieniem pojęcia słuchu przeprowadzi pracownik dydaktyczny Instytutu Jazzu mgr Cezary Wojciechowski – wieloletni nauczyciel muzyki w szkole podstawowej, prowadzący warsztaty muzyczne skierowane do dzieci.
Wszyscy wyżej wymienieni pracownicy naukowi i dydaktyczni Uczelni biorą czynny udział w popularyzacji nauki poprzez uczestnictwo i realizację działań skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach Nyskiego Festiwalu Nauki, realizowanego na Uczelni cyklicznie od 2005 r.
<