Uroczysta inauguracja roku akademickiego dla dzieci

17 marca 2017 r. o godzinie 16:30 w Auli Collegium Artium Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie (ul. Obrońców Tobruku 5) po raz pierwszy dla Studentów "Uniwersytetu dziecięcego przy PWSZ w Nysie" zabrzmi "Gaudeamus Igitur". W tym szczególnym wydarzeniu młodziutkim Żakom towarzyszyć będzie JM Rektor prof. Przemysław Malinowski. Ponadto zaproszeni zostali:
  • Dyrektor Biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Kamil Bortniczuk,
  • Burmistrz Nysy Pan Kordian Kolbiarz,
  • Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Pan Adam Fujarczuk.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Lista osób zakwalifikowanych do projektu "Nyski Uniwersytet Dziecięcy":

Ilość miejsc: 72, w tym dzieci w wieku:
  • 8-9 lat – 24 osoby;
  • 10-12 lat - 24 osoby;
  • 13-14 lat -24 osoby

Czas trwania rekrutacji: od 27 lutego 2017 r. do 10 marca 2017 r. do godziny 15.00

Prosimy o złożenie wyłącznie formularza zgłoszeniowego.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU.pdf

Miejsce składania dokumentów:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Biuro Projektów
ul. Marcinkowskiego 6
48-300 Nysa
tel. 77 409 05 68
pokój 1 do godz. 15.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 13 marca 2017 r. o godzinie 12.00.
W związku z ograniczoną ilością miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

REGULAMIN REKRUTACJI.pdf

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH I POZASZKOLNYCH.pdf

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.pdf

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU.pdf

DEKLARACJA REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE.pdf